Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ

TVC 2014 ĐÃ CHÍNH THỨC TRỞ LẠI.

Tuesday, May 13, 2014 - 08:45

Các bạn ơi !!!! Các bạn đã biết chuyện gì chưa ?

5 Năm một chặng đường

Tuesday, May 13, 2014 - 08:41

5 năm- Đây không chỉ là một cột mốc đánh dấu sự thành công liên tiếp của nhiều năm qua, không chỉ để chúng ta ngắm nhìn lại những khó khăn, vui buồn, những kỷ niệm ngọt ngào mà còn là một năm đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của chính cuộc thi, một bước chuyển mình mới. 

Bảo trợ thông tin

logo Yan