Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ

Đơn vị tài trợ

Sun, 06/16/2013 - 18:40

BTC TVCreate 2016 chân thành cảm ơn sự hợp tác và đồng hành của các nhà tài trợ cũng như những đơn vị bảo trợ truyền thông đã cùng góp sức cho chương trình TVCreate 2016 có những điều kiện tốt nhất giúp chương trình vươn tới mục tiêu thành công tốt đẹp nhất. BTC TVCreate 2016 xin chân thành cảm ơn.

Nhà tài trợ:

    

Đơn vị bảo trợ truyền thông:

            

 

    

 

 

 

 

    Bảo trợ thông tin

    logo Yan