Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ

Ban tổ chức

Sun, 06/16/2013 - 18:39

1. TS. Đoàn Minh Châu – Trưởng ban tổ chức – Phụ Trách tổ chức Sự Kiện

Phó Chủ nhiệm Bộ Môn Marketing - Đại học Hoa Sen

2. ThS. Đặng Trương Thùy Anh – Phụ trách Digital Marketing và Kỹ thuật

Giảng viên bộ môn Marketing, khoa Kinh tế - Thương mại,  Đại Học Hoa Sen

3. Ths. Phan Minh Tuấn – Phụ Trách mảng tài trợ và truyền thông trực tiếp

4. ThS. Trần Thị Thu Hiền – Phụ trách ngân sách

Giảng viên bộ môn Marketing, khoa Kinh tế - Thương mại,  Đại Học Hoa Sen

5. ThS. Nguyễn Ngọc Diệu Thi -  Ban Thí Sinh & Kỹ Thuật

6. ThS. Nguyễn Thị Như Thuân – Phụ trách Tổ chức sự kiện

Giảng viên bộ môn Marketing, khoa Kinh tế - Thương mại,  Đại Học Hoa Sen

Bảo trợ thông tin

logo Yan