Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ

CÔNG BỐ MẪU BÀI DỰ THI - VÒNG 1: THỰC HIỆN CREATIVE BRIEF

Tue, 10/18/2016 - 08:20

ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG TVC

 - HƯỚNG DẪN-

Tên đội tham dự:
Các thành viên:
Thông tin liên lạc:   Email:                                             Số điện thoại:

I. Tổng quan.

1.1 Tổng quan Sản phẩm và Thương hiệu (Nếu có)*

- Giới thiệu ngắn gọn về công ty

- Giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu được nhắc đến trong quảng cáo của thí sinh:

+ Hiện trạng, hiệu quả  của sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu trên thị trường hoặc phân khúc

+ Các phân tích về cư hội, thách thức, v.v.

o  Vd: Unilever vừa ra mắt dòng sản phẩm khử mùi X dành cho nam và nữ từ 18-25 với mùi hương tươi trẻ và năng động. Cùng với kế hoạch cho ra mắt sản phẩm Y mới của công ty, sản phẩm X sẽ là một thách thức và đối thủ trực tiếp của sản phẩm Y. Cần có một kế hoạch quảng bá khác biệt và thay đổi nhận thức của người tiêu dùng hiện đang sử dụng sản phẩm Y. v.v.

Lưu ý*: Không bắt buộc đề cập tới doanh nghiệp và thương hiệu trong cuộc thi. Thí sinh có thể sử dụng doanh nghiệp và thương hiệu giả định hoặc có thật. Nếu sử dụng sản phẩm và logo của doanh nghiệp có thật trong quảng cáo, thí sinh cần có sự cho phép chính thức của doanh nghiệp.

 

1.2. Bối cảnh

- Phân tích bối cảnh, thách thức hoặc vấn đề thí sinh muốn thay đổi thông qua quảng cáo của mình

- Vai trò của sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu (nếu có) trong bối cảnh này? Những lợi ích của sản phẩm/dịch vụ và thương hiệu có được thông qua giải quyết vấn đề và thách thức?

 

II. Mục tiêu

2.1. Đối tượng Truyền thông Mục tiêu

- Đối tượng truyền thông mục tiêu là những ai? Xác định đối tượng truyền thông này như thế nào?

(Một số gợi ý: thông qua nhân khẩu học – Demographic: tuổi, giới tính, thu nhập, địa điểm, v.v.; thông qua các yếu tố tâm lý - Psychographics: thói quen, phong cách sống, động lực, mong muốn, v.v.;  các yếu tố cảm xúc; hành vi; v.v.)

- Những kết quả nghiên cứu (nếu có) liên quan tới đối tượng truyền thông mục tiêu – Những yêu tố sẽ giúp cho người xem tin vào nội dung quảng cáo thí sinh lựa chọn.

VD: Đối tượng này quan tâm tới những hiện trạng xảy ra ngay xung quanh họ, họ quan tâm tới những đặc tính của sảnh phẩm: ngoại hình, tính năng, mùi hương, hơn những tính năng khác, v.v.

 

2.2. Mục tiêu Truyền thông

-  Mục tiêu thi sinh muốn đạt được thông qua quảng cáo của mình? (đính chính cách hiểu sai lệch về sản phẩm? thay đổi hành vi của người xem ngay lập tức hay dài hạn? cải thiện doanh số sản phẩm,? v.v.).  Hãy nêu thật cụ thể và chi tiết liệu kết quả sẽ như thế nào nếu quảng cáo của thí sinh thành công?

 

III. Thông điệp Chính

- Nêu thật chính xác và xúc tích Thông điệp Chính (Key Message) mà thí sinh muốn truyền đạt thông qua quảng cáo của mình

 

IV. Mô tả Ý tưởng thực hiện TVC

- Mô tả từ đầu đến cuối nội dung quảng cáo của thí sinh: câu chuyện, nội dụng.

Một số những yêu tố gợi ý cân nhắc khi mô tả:

§  Hình thức thể hiện: sang trọng, cao cấp, bình dân, vui nhộn, hài hước, hi-tech, lãng mạn, đơn giản, dễ hiểu?

§  Ý tưởng của đoạn TVC: Điểm độc đáo/ khác biệt ở điểm nào?

- Khuyến khích thí sinh sử dụng các công cụ trực quan giúp ý tưởng, câu chuyện dễ hiểu và giúp ban giám khảo dễ đánh giá ý tưởng của thí sinh: hình ảnh, phác hoạ, storyboard, v.v.

- Những cân nhắc khác của quảng cáo:

§  Kỹ thuật: Chất liệu phim? Định dạng phim? Hiệu ứng đặc biệt (nếu có)

§  Diễn viên, địa điểm quay, và các công cụ hỗ trợ?

- Lưu ý: độ dài tối đa của phần Mô tả ý tưởng không quá 1 trang A4, tổng độ dài Bản Đề xuất Ý tưởng  có thể hơn 1 trang A4.

Bảo trợ thông tin

logo Yan